Những người sử dụng các mạng xã hội, ngay cả Facebook cũng
đều có những mối quan tâm về sự kiểm soát các thông tin của họ, những thông tin
này cần phải được đảm bảo một cách an toàn và có nhiều sự lựa chọn bảo mật khác
nhau.

Chính vì vậy mà gần đây Facebook đã bổ sung thêm vào giao
diện của nó nhiều phương pháp để người dùng có thể lọc các thông tin, tùy chọn
mới này sẽ làm cho họ dễ dàng điều khiển những gì mà họ có thể cho người khác
xem và những gì người khác không thể xem.

Có thể thực hiện những điều đó từ menu Settings, Privacy,
trong đó bạn sẽ có các lựa chọn như Profile (người có thể thấy các thông tin cá
nhân và liên lạc của bạn, gồm có các video, ảnh mà bạn đã gắn thẻ); Search (những
gì sẽ hiện hữu trong chức năng Search của Facebook); News Feeds và Wall (một
trong các post hoặc các comment của bạn mà người khác có thể xem); Applications
(những thông tin gì sẽ hiện hữu đối với các ứng dụng của Facebook mà bạn add vào).

Các lựa chọn nhằm tăng sự hạn chế được cung cấp thêm đó là
Everyone, My Networks and Friends, Friends of Friends hay Only Friends.

Nếu không, bạn cần phải bảo vệ cẩn thận các thiết lập Profile
vì đó là nơi những kẻ xấu có thể đánh cắp dữ liệu của bạn để sử dụng và những
mục đích xấu hay thực hiện các tấn công “social engineering”.

Tầm quan trọng của các thiết lập khác phụ thuộc vào cách bạn
sử dụng Facebook: Nếu bạn muốn kết bạn với nhiều người hoặc thực hiện mục đích
chính trên Facebook cho doanh nghiệp (ví dụ như vậy) thì bạn có thể nên để sự
hạn chế vừa phải để họ có thể tìm thấy bạn. Còn trong trường hợp bạn chỉ muốn sử
dụng Facebook với mục đích truyền thông với một nhóm bạn tin cậy nào đó, khi đó
hãy thắt chặt sự hạn chế truy cập.

Tương tự như vậy, nếu bạn chủ yếu muốn post chất liệu mang
tính quảng cáo cho doanh nghiệp của mình, khi đó chắc hẳn bạn nên lới lỏng phần
News Feeds – ý định của bạn sẽ là càng nhiều người xem càng tốt. Tuy nhiên nếu
bạn sử dụng Facebook cho những thông tin cá nhân đích thực – để tuyên bố các kế
hoạch của mình cho việc bắt đầu tìm kiếm một công việc mới chẳng hạn – khi đó
bạn nên hạn chế các thông tin đó ở mức Only Friends, hoặc thậm chí còn hạn chế
hơn, chỉ một số bạn bè mà bạn đã tạo.

(Nguồn: QuanTriMang)