Với tính năng mới có thể kết nối với Facebook, các bạn có thể cập nhật và nhận được tin tức từ bạn bè trên Facebook nhanh chóng qua trang cyworld.

Ngoài ra, những người bạn trên Facebook cũng sẽ nhận được cập nhật của bạn từ  Cyworld dù không đăng nhập vào Cyworld. Việc kết nối Cyworld với Facebook được thực hiện đơn giản.

Bước 1: Trong Myhome của mình trên Cyworld, người sử dụng lựa chọn “Kết nối từ Facebook” để bắt đầu kết nối:

Hoặc trong mục “Tùy chọn” trên Cyworld, người sử dụng lựa chọn tab “Kết nối” để thực hiện kết nối. Trong tab “Kết nối”, chọn “Thiết lập kết nối với Facebook” để link đến trang liên kết:

Bước 2: Tại trang liên kết này, người sử dụng lựa chọn “Kết nối” để liên kết Cyworld với Facebook.

Sau khi kết nối, người sử dụng được đưa quay trở lại trang “Kết nối”. Lúc này, quá trình kết nối được hoàn thành. Khi đó, tất cả các status do bạn bè hoặc người sử dụng viết tại phần “Wall” trong Facebook đều được cập nhật tại Cyworld. Đồng thời, các thông tin viết trong phần “lưu bút” tại Cyworld đều được cập nhật tại Facebook và hiển thị tương tự như status cập nhật tại Facebook.

Ngoài ra, những nội dung mới như ảnh, video, blog, bảng vẽ, các trang Web hay, kho báu từ Cyworld cũng được hiển thị trong phần “Wall” của Facebook. Người sử dụng chức năng này có thể bình luận trực tiếp tại Cyworld cho những cập nhật mới từ Facebook dù không đăng nhập vào Facebook.

Truy cập http://www.cyworld.vn/ để tìm hiểu tính năng kết nối với Facebook.

Chúc các bạn thành công ^ ^

(Facebookviet sưu tầm)