Facebook Việt Nam

Hướng dẫn đầy đủ nhất về sử dụng Facebook
1,565,203 views
Posted by admin on January 20th, 2011

Facebook Việt cập nhật giải IP mới để bạn có thể truy cập Facebook nhanh với việc sử dụng file hosts

Các bạn chỉnh lại file host theo hướng dẫn dưới đây và chèn dải IP sau:

60.254.175.73 facebook.com
60.254.175.73 www.facebook.com
60.254.175.73 www.logins.facebook.com
60.254.175.73 logins.facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 vupload.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com

60.254.175.73 www.connect.facebook.com
60.254.175.73 graph.facebook.com
60.254.175.73 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.73 developers.facebook.com
60.254.175.73 error.facebook.com

HOẶC:

153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 blog.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
153.16.15.71 api.facebook.com
153.16.15.71 chanel.facebook.com
153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com
153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 sphotos.ak.fbcdn.net

HOẶC:

96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com

HOẶC

125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com

69.63.181.12 apps.facebook.com
69.63.187.16 facebook.com
69.63.181.22 login.facebook.com
69.63.186.12 apps.facebook.com
69.63.187.16 www.facebook.com
69.63.181.22 www.login.facebook.com

153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 www.connect.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com

HOẶC:

125.252.224.88 www.facebook.com
125.252.224.88 login.facebook.com
125.252.224.88 logins.facebook.com

66.220.149.11 facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
66.220.158.43 apps.facebook.com
69.63.189.16 apps.facebook.com

153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 www.connect.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com

HOẶC

69.171.224.42 http://www.facebook.com
 69.171.224.42 facebook.com
 69.171.224.42 login.facebook.com
 69.171.224.42 static.ak.connect.facebook.com
 69.171.224.42 vupload.facebook.com
 69.171.224.42 apps.facebook.com
 69.171.224.42 graph.facebook.com
 69.171.224.42 developers.facebook.com
 69.171.224.42 upload.facebook.com

Bạn cũng có thể vào Facebook dùng Hotspotshield (Cách 15)

Cách này sẽ đảm bảo bạn up được ảnh lên Facebook bình thường.

hoặc sử dụng phần mềm UltraSurf

Đây là 2 cách chắc chắn sẽ giúp bạn vào được Facebook khi việc thay đổi file host không thành công.

Nếu bạn vẫn không vào được Facebook, có thể bạn cần vào qua địa chỉ https://www.facebook.com (có s sau http) thay vì http://www.facebook.com. Để luôn mở Facebook với https, bạn tham khảo cách 12 trong Các cách truy cập Facebook khi bị chặn nhé

Tham khảo thêm các cách vào Facebook tại đây

Tip:Bạn có thể add nhiều dải IP nói trên cùng một lúc để đảm bảo Facebook luôn có thể vào được ;)

Nếu máy của bạn không có file hosts, bị mất file hosts, hoặc file hosts bị lỗi, hãy tham khảo bài viết này nhé: Cách tạo file hosts trong Windows

CÁCH CHỈNH SỬA FILE HOSTS:

Cách 1: Bạn nhấn nút Start, tìm Notepad, phải chuột chọn Run as Administrator, phải chuột chọn, sau đó vào Open trong Notepad, chọn đến đường dẫn file hosts của Windows, C:\Windows\System32\drivers\etc

Chọn All files để hiển thị các file trong thư mục này

Chọn file hosts và thêm vào dòng cần chỉnh sửa, ví dụ để vào Facebook, chúng ta thêm vào:

153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 blog.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
153.16.15.71 api.facebook.com
153.16.15.71 chanel.facebook.com
153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com
153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 vupload.facebook.com
153.16.15.71 secure.facebook.com
153.16.15.71 connect.facebook.com

và chọn Save, xong!

Cách 2: Bấm vào Start / Run
Paste cái này vào: C:\Windows\System32\drivers\etc để vào thư mục chứa file hosts

Copy file này ra ngòai desktop, mở bằng Notepad, thêm dòng cần chỉnh sửa:

153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 blog.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
153.16.15.71 api.facebook.com
153.16.15.71 chanel.facebook.com
153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com
153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 vupload.facebook.com
153.16.15.71 secure.facebook.com
153.16.15.71 connect.facebook.com

sau đó save vào, copy lại vào folder C:\Windows\System32\drivers\etc, chọn Replace. Vậy là xong

Cách 3:

Bước 1:
Bấm vào Start / Run
Paste cái này vào: C:\Windows\System32\drivers\etc để vào thư mục chứa file hosts

Phải chuột, vào Properties:

Bước 2: Nhấn vào tab Security, bấm vào Users và chọn Edit

Bước 3:
Trong phần Permissions, chọn Full control, như vậy là bạn đã có thể chỉnh sửa và lưu lại file hosts

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ

Facebook comments:

86 Responses to “Dải IP mới để vào Facebook với file hosts”

 1. Đù

  tình hình là mạng FPT ko cần sửa file host nữa vẫn vào dc fb.
  mạng VNPT thì chỉnh dc, ko biet các mạng khác ra sao nhỉ. Nhà đứa bạn nó xài ké hàng xóm nên mình chả bik là mạng gì, chỉnh hoài vẫn ko dc… khổ

 2. hoang

  mình đã làm y hệt như trên nhưng vẫn không vào được. Đến cái hotspot còn không vào được nữa cơ =.= xem ra quả này không được lên FB chém gió rồi. Ăn tết mất vui

 3. cathy

  mình đã sửa theo cách trên
  nhưng giờ fb lại không xem được hình nữa
  các ava hình ảnh đều hiện khung trắng dấu x
  phải sửa như thế nào đây?

 4. tiger

  ko thấy hình ảnh trong fb chán ghê! mong chỉ cách khắc phục lỗi!!

 5. JB.Cloud

  uh ko có hiện hình ảnh , nhưng lướt FB rất nhanh , chạy vèo vèo . Mong các anh fix sớm cho anh dc thỏa sức chém gió ^^ .

 6. Mắm

  ôi ôi mog chỉnh xog phần hình ảnh để e đc vui chơi thoả thích w :((

 7. Ric Ng

  bác cho hỏi có cách nào fix được photo upload bằng iphoto ko?
  Với cả chỉnh lại hosts file với hospotshield vẫn ko upload được video:|

 8. JB.Cloud

  Sao ko thấy mấy anh Mod hay Admin comment ta o.0 .
  Fix đi mấy anh ….

 9. Ngân

  dùng cách này, luc’ vào được, lúc vào không được, sao khổ wa’ vay nè

 10. thuy

  dung roi.sao luc vao dc,luc lai vao ko dc

 11. JB.Cloud

  Giờ nó tạc tạc ko vô dc nữa o.0 Dải IP mới ấy o.0.

 12. Tyty

  Quyết tâm chặn FB của các nhà mạng? Hay là cuối tuần mới được vào FB? Tại sao cứ đi chặn FB hoài vậy hả… mấy ông trời ơi đất hỡi ;(

 13. Ngô Đức Đạt

  Mình có thắc mắc thế này, mong nhận dc sự giải đáp sớm
  Hiện tại có 3 bài trong facebookviet nói về cách sử dụng file hosts để vào facebook đó là “Cách vào Facebook sử dụng file host”, “Dải IP mới để vào Facebook với file hosts” và “Sửa lỗi up ảnh lên Facebook và Cách chỉnh sửa và lưu lại file hosts”

  Vậy cho mình hỏi muốn sửa IP thì có phải xóa hết những dải cũ đi rồi mới copy dải mới vào hay ko. Hay là copy 3 đoạn IP của 3 bài này vào file hosts luôn. Thanks!

 14. Phan Teo

  Mi ban thu dung phan mem ultrasurf xem. Toi dang dung rat hieu qua…

 15. Unpreghini

  Hiện tại hầu như DNS, thay host đều ko còn tác dụng. Dùng HotSpot hoặc Ultrasurf cho kết quả khả quan :)

 16. Ngô Đức Đạt

  Sao 2 hôm nay đăng nhập vào facebook ko dc. Nó toàn hiện ra mấy cái này:

  Invalid URL

  The requested URL “/login.php?login_attempt=1″, is invalid.
  Reference #9.54e0fc7d.1296085759.fcc0fd0

 17. :) em thấy chĩnh này nhanh gọn quá đấy hihi
  tks Facebook Việt nhé ^^

 18. thuynguyen

  vao duoc Fb nhung khong co hinh anh

 19. Danh

  Nếu dùng VNPT thì phải chỉnh file host như trên, nhưng các địa chỉ IP admin hình như thiếu ít nhất là 2 địa chỉ IP nữa. 1 cái mình đã fix thành công rồi “153.16.15.71 sphotos.ak.fbcdn.net” cho phép hiển thị avatar bạn bè trong trang chủ, cá nhân và apps.facebook. 1 địa chỉ nữa vẫn tìm chưa ra là địa chỉ để có thể xem được ảnh trong album của bạn bè, cái này bó tay.

  Nếu dùng EVN thì phải để nội dung file host như cũ (tức là chỉ còn lại 1 dòng “127.0.0.1 localhost”). Sau đó vào trình duyệt thêm chữ “s” vào trong http://www.facebook.com để trở thành https://www.facebook.com mới vào được. Nhược điểm là phải thêm mỗi lần mở 1 link mới. Cách khắc phục(chỉ dành cho Firefox): instal add-on “https-everywhere” theo địa chỉ https://www.eff.org/https-everywhere/ sau đó vào option của add-on này disable hết, chỉ để lại các dòng của facebook là ok

 20. Tubin

  Đổi dãy Ip này xong ban đầu up ảnh đc. Mừng húm. Nhưng đc 1 tý load lại trang thì thấy ảnh bị hỏng hết T_T Thử đổi lại Ip khác ở dưới cũng vẫn nthế Y_Y

  Ai giúp vớiiii

 21. Tubin

  À quên, mình dùng Chrome :”>

 22. FirePhoenix

  Ai xài Windows thì dùng Ultrasuft là nhanh nhất :D

 23. Mình sử dụng dải IP như bài viết nêu thì bị lỗi ko nhìn thấy avatar và ảnh trong các album.

  Sau một hồi test, mình sử dụng dải IP này và đã hoạt động như bình thường:

  153.16.15.71 facebook.com
  153.16.15.71 http://www.facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 error.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com

 24. vampire

  mình dùng dãi ip 96.17.180.162 ở đầu, và đổi dns sang 8.8.8.8\ 8.8.4.4 thì hiển thị hình ảnh đầy đủ và lướt fb rất nhanh.
  mình xài vnpt

 25. tieuholy9x

  em đổi file hosts xong, đánh http://www.facebook.com thì được, đang mừng, đánh email vs password vào, enter thì nó báo untrusted connection. nản luôn. anh ơi anh xem hộ em nó là làm sao vs!!!!! em đang dùng firefox ạh~~~~~

 26. Hoang

  Cac ban su dung Ultrasurf bao dam khong viec gi. Hieu qua rat kha quan vao luc nao cung duoc

 27. anh tùng

  mọi ng` thử dùng link http://ja-jp.facebook.com coi.

 28. Steven

  Mình đổi DNS là 8.8.8.8 và 8.8.4.4

  Sau đó xài dãy IP này thì vào FB, hiện hình bình thường.

  125.252.224.88 http://www.facebook.com
  125.252.224.88 login.facebook.com
  125.252.224.88 logins.facebook.com

  66.220.149.11 facebook.com
  69.63.181.12 apps.facebook.com
  66.220.158.43 apps.facebook.com
  69.63.189.16 apps.facebook.com

  153.16.15.71 http://www.facebook.com
  153.16.15.71 http://www.logins.facebook.com
  153.16.15.71 facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com
  153.16.15.71 http://www.connect.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 error.facebook.com

 29. ha2006

  Mạng Viettel mình xài dãy IP 96 đã thấy load ảnh của FB rồi.
  Nhưng vẫn chưa chơi được game.

 30. Nguyễn Duy Hiếu

  Các bạn cho mình hỏi, khi dùng host để vào facebook, trong các ứng dụng game, nó không cho mình send request, send gift tới các friend. Ứng dụng chat cũng không được. Có cách nào khắc phục không, chỉ mình với.

 31. Tanloc

  Mình dùng dãi
  153.16.15.71 facebook.com
  153.16.15.71 http://www.facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 error.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com

  vào dc facebook bình thường nhưng ko Upload Video được, bạn nào biết cách nào để upload video dc giúp mình với!! thanks.

 32. hoan

  trời ơi bực mình ko chịu nổi cái trang Facebook này. bị chặn hoài vậy. bữa trước bị chặn tớ vào được rồi, giờ lại bị chặn, tớ thử mãi mà ko được. làm sao mà tớ vào được đây. từ lúc ra trường đến giờ nhờ trang này mà tớ biết thông tin bạn bè, chia sẻ cảm xúc. giờ biết làm sao?

 33. admin update hộ cái nè của mình cho mọi người nhé. Chỉ cần chạy cái scrip là vào bình thường. Lưu í là DNS để ở mặc định nhé.

  các bạn vào đây để download : http://www.facescript.dreamosc.com/

  để chạy với win7 và vista thì click chuột phải chọn run as administrator.

 34. Vic

  mình đã làm theo cách của bạn, rất tốt
  cảm ơn bạn nhiều

 35. Phat

  Đổi file host rồi nhưng vào web nó lại báo lỗi : “This Connection is Untrusted”

 36. FBVIET CHO EM NẾU EM SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT CHROME THÌ PHẢI LÀM SAO ĐỂ LOAD HÌNH ẢNH Ở TRANG CHỦ Ạ?
  THÂN!

 37. dinh chau

  Tôi sử dụng mạng FPT , khi mở Facebook.com thì IE8 , Fitefox 3,5 mở không được , cón Google Chrome có hiện lên thông báo :Đây có thể không phải là trang web bạn đang tìm! Nếu tiếp tục truy cập thí bị phần mềm gián điêp ? Tôi phải làm sao đây ? . còn sử dụng phần mềm UltraSurf 10.06 . thì không có hinh ảnh !

 38. Rin

  minh xai DCom 3G cua Viettel.su dung file hosts nhu pan noi thi vao dc nhung ma hok choi game dc T.T
  phai lam cach nao?

 39. File host của mình có đuôi SAM , mình k thể chỉnh được để vào FB, chỉnh các kiểu, thay thế các kiểu vẫn k thể nào có thể vào đc FB…Ai giúp mình với……… Plz….

 40. admin

  Bạn có thể kết hợp cả 3 dải nhé, sẽ ổn thôi

 41. Ngô Đức Đạt

  Mình giờ đang xài Ultra Surf và thấy rất ổn, load nhanh, ko phải lo thay đổi các dải IP mới

 42. Lân

  Mình dùng cách của bạn CÁO thì vào FB được nhưng chỉ vào được với IE… Chrome không vào được :(

 43. the King

  setup opera 10 di,vao fb ngon lun,k can fai cai may cai hosts chi cho met ng ra hehe

 44. Cac cau dung ultra surf cung dc ma

 45. copdo

  Mình lâu nay vẫn vào Fb bằng cách sử dụng file hosts. Tuy nhiên, mấy hum trước mình cập nhật window, ( win7 ) sau đó thì máy báo virus ở file hosts đó, Microsoft Security tự động ngăn chặn file host và mình buộc phải để ctrinh của mình xóa mấy file hosts đã chèn vào. AAD có cách gì cho vấn đề này ko, mình lại ko vào đc FB rồi ?:((

 46. ßï Jerry Lee

  Các anh ơi , em xài mạng FPT đã chỉnh sữa DNS 8.8.8.8 – 8.8.4.4 của Google rồi , đã vào file host add thêm các IP mà các anh đã cho , việc lướt và comment diễn ra bình thường nhưng riêng chỉ việc upload ảnh và video thì không được , nó cứ báo là không thể thực hiện :( :( em đã thay từng cái IP mà các anh đã cung cấp nhưng vẫn không được , các anh cho em xin giải pháp đi ạh :(( :((

 47. LinhKid

  Mình xài mạng Viettel và dùng dài 96 kết hợp vs Google DNS thì vào được FB ngon lành, sửa được lỗi load ảnh ^^

 48. Cái đơn giản là dùng Hostpost shell sẽ có thể dùng trình chat Facebook còn cái cách dùng file host của hệ thống không thôi thì không làm được đâu nha, chỉ có thể vào facebook.com chứ còn chát qua phần mềm chat của facebook thì Not users…..

 49. Mars Man

  Không hiểu sao KasperSky của mình tự dưng báo file hosts có trojian và xóa hết nội dung. Làm mãi vẫn bị. Không biết giờ thế nào. Chẳng nhẽ copy mấy cái nội dung vào hosts cũng biến thành trojian sao?

 50. Woo

  Am currently in Vietnam getting my access to Facebook using Tor (www.torproject.org) which is pretty easy to set up. No host file stuff, works fine on Chrome and Firefox so far as I know.

 51. admin

  Bạn thử dùng cách này nhé Sử dụng Hotspotshield để vào Facebook

 52. Mun

  Sao có mấy cái Kaspersky báo là trojan rồi xóa luôn IP đó, thay = cái IP của nó vậy bạn?

 53. Linhnt

  cach nao thi cung xai- roi. nhung ma cu den dang dang ky dau tien thi no cu chay nhiet tinh ma khong chiu sang buoc tiep theo moi kho chu.
  lan truoc dang ky duoc 1 cai xong up anh thi cung ngoi cho den 30 ph nhu the ma khong duoc
  ai biet la sao giup em voi
  linhnt52@yahoo.com

 54. Linhnt

  anh Tung ak
  em thu facebook japan roi.
  cung the ca
  sao vay nhi?

 55. ChimCanhCut

  Thanks rất nhiều, mình đã trở lại FB với chỉ dẫn của các bạn.

 56. phuckaka

  sửa file host xong…vào fb mà hình ảnh hok xem được…là bị sao đây

 57. Đức

  Tớ dùng mạng viettel. chỉ cần thêm s vào sau http là load ảnh bình thường nhé.

 58. tin_aloc

  tao them file hosts roi paste dai IP vao nhung cung khong vao duoc facebook. Minh co sd Ultrasurf thi vao facebook duoc nhung choi game Happy Kingdom va Happy Farm thi khong vo duoc.
  Chi hien len la Ultrasurf khong tim thay hoac URL sai….why…why?…
  Giup minh voi.

 59. haitacquay

  mình cũng bị giống hệt bạn phuckaka.
  có bạn nào biết cách khắc phục không. thanks nhiều !

 60. Hoài Ân

  Tui xài mạng VNPT. Vào cmt thì bình thường. Nhưng vô app thì có vấn đề. Cụ thể, vô Cityville, thì nó chạy khoảng 65%, đứng, không chạy nữa. Các bạn biết cách khắc phục, chỉ cho tôi với. Cảm ơn

 61. Ryserg Diethel

  Tại sao mình làm y như trên , vào đc FB , nhưng ko upload nổi đc ảnh lên FB … ai chỉ rõ tại sao với …

 62. Asen

  Hôm qua 06/06 đến hôm này mình đã thử change tất cả IP trên nhưng vẫn ko có IP nào upload đc hình. Có bác nào có IP nào có thể up hình đc không, giúp với! :D

 63. Trần Văn Thành

  hjx, tại sao mình up ảnh đại diện không up được, đặt 1 ảnh trong album thì nó cũng không đựoc, nó hiện lên là “Invalid URL
  The requested URL “/pic_upload.php”, is invalid.

  Reference #9.9eb41160.1307768012.1587ece4 “… mình vào facebook bằng cách chỉnh hosts. Giúp mình với!!

 64. admin

  Bạn sử dụng cách này nhé http://facebookviet.com/2010/1.....ot-shield/

 65. Asen

  Luc dau em vao bthg, apps bthg, upload hinh bthg, sau khi clear cookie 1 phat sau la ko vao = cach change cac IP trong file hosts cha hieu vi sao… ma fai su dung ultrasurf moi vao duoc. Nhung dung cai nay rat cham Hotspot sheild nhu Admin dua cung the, voi lai quang cao qua nhieu…
  Ko biet fai lam the nao de tro ve bthg nhu xua.

 66. Đầu gấu Làng

  Rất hữu ích , nhưng mình chơi Pet thì chưa chơi được
  Hem bít còn thiếu đoạn nào đây
  tks all

 67. Thanks.
  It really helps!

 68. nuhongsg

  minh xai mang VNPT,thang truoc minh add hinh len FB duoc,di tour du lich xa ve su dung may thi lai ko add hinh len FB duoc va hom nay thi khong vao duoc FB luon,may cua minh la windown XP ,ban nao biet chi giup minh voi,cam on nhieu

 69. minhcanhdn

  :(, không up được ảnh nơi, có cách nào kiếm thêm dải IP có hỗ trợ up ảnh hok bạn.

 70. abczz

  dùng dải này này mọi người :D

  125.252.224.88 facebook.com
  125.252.224.88 http://www.facebook.com

  69.63.181.12 apps.facebook.com
  69.63.187.16 facebook.com
  69.63.181.22 login.facebook.com
  69.63.186.12 apps.facebook.com
  69.63.187.16 http://www.facebook.com
  69.63.181.22 http://www.login.facebook.com

  153.16.15.71 http://www.facebook.com
  153.16.15.71 http://www.logins.facebook.com
  153.16.15.71 facebook.com
  153.16.15.71 logins.facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com
  153.16.15.71 http://www.connect.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 error.facebook.com

 71. Tecix

  Dùng IP này bảo đảm upload hình lên Facebook được nè:

  69.171.224.42 http://www.facebook.com
  69.171.224.42 facebook.com
  69.171.224.42 login.facebook.com
  69.171.224.42 static.ak.connect.facebook.com
  69.171.224.42 vupload.facebook.com
  69.171.224.42 apps.facebook.com
  69.171.224.42 graph.facebook.com
  69.171.224.42 developers.facebook.com
  69.171.224.42 upload.facebook.com

 72. Cám ơn, tìm mãi mới ra cái ip dùng được :))

 73. Alaviss

  Bay gio dung https://www.facebook.com lai up dc anh rui

 74. chào fbv, mình dùng win vista và đã thử theo cách fbv hướng dẫn.
  mình log in vào bình thường, nhưng khi bật thêm link fb ở tab mới thì lại báo lỗi truy cập do địa chỉ k bảo mật, mỗi lần vậy phải thêm https:/ trc http://www.face... mới vào đc link để xem.
  mình muốn hỏi là cách khắc phục lỗi này như thế nào.
  ai có cách j thì pm cho mình nhé.
  Y!: tungdt_mce
  cảm ơn fbv và các bạn.
  :)

 75. admin

  Nếu bạn vẫn không vào được Facebook, có thể bạn cần vào qua địa chỉ https://www.facebook.com (có s sau http) thay vì http://www.facebook.com. Để luôn mở Facebook với https, bạn tham khảo cách 12 trong Các cách truy cập Facebook khi bị chặn nhé

 76. Kyury Jung

  Trước đây vẫn vào bt
  Giờ khi vào FB nó toàn báo lỗi
  Khắc phục như thế nào đây?

  This Connection is Untrusted

  You have asked Firefox to connect
  securely to http://www.facebook.com, but we can’t confirm that your connection is secure.

  Normally, when you try to connect securely,
  sites will present trusted identification to prove that you are
  going to the right place. However, this site’s identity can’t be verified.

  What Should I Do?

  If you usually connect to
  this site without problems, this error could mean that someone is
  trying to impersonate the site, and you shouldn’t continue.

  Technical Details
  http://www.facebook.com uses an invalid security certificate.

  The certificate is only valid for the following names:
  a248.e.akamai.net , *.akamaihd.net

  (Error code: ssl_error_bad_cert_domain)

 77. Talent

  Dùng dải

  96.17.180.162 http://www.facebook.com
  96.17.180.162 http://www.login.facebook.com
  96.17.180.162 facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  96.17.180.162 upload.facebook.com
  96.17.180.162 graph.facebook.com
  96.17.180.162 register.facebook.com
  96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
  96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
  96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
  96.17.180.162 developers.facebook.com
  96.17.180.162 error.facebook.com
  96.17.180.162 channel.facebook.com
  96.17.180.162 upload.facebook.com
  96.17.180.162 register.facebook.com
  96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
  96.17.180.162 pixel.facebook.com
  96.17.180.162 upload.facebook.com
  96.17.180.162 register.facebook.com
  96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
  96.17.180.162 pixel.facebook.com
  VÀ DNS của Google lướt facebook nhanh và đầy đủ hình ảnh!

 78. admin

  Bạn xem cách 12 trong đây nhé http://facebookviet.com/2009/1.....i-bi-chan/

 79. 69.171.224.42 http://www.facebook.com
  69.171.224.42 facebook.com
  69.171.224.42 login.facebook.com
  69.171.224.42 static.ak.connect.facebook.com
  69.171.224.42 vupload.facebook.com
  69.171.224.42 apps.facebook.com
  69.171.224.42 graph.facebook.com
  69.171.224.42 developers.facebook.com
  69.171.224.42 upload.facebook.com

  Đây mới là dải IP pro để vào fb này, up ảnh, thay đổi ảnh avatar đều ngon lành cành đào hết!!!!

 80. Tú Nguyến

  cảm ơn bạn vì bài viết này

 81. manhtanbao

  110916
  Mọi người có ai có dải IP mới k. Mình không vào đc FB nữa rồi
  69.171.224.42 http://www.facebook.com
  69.171.224.42 facebook.com
  69.171.224.42 login.facebook.com
  69.171.224.42 static.ak.connect.facebook.com
  69.171.224.42 vupload.facebook.com
  69.171.224.42 apps.facebook.com
  69.171.224.42 graph.facebook.com
  69.171.224.42 developers.facebook.com
  69.171.224.42 upload.facebook.com
  Mình đang dùng dải này và k vào đc nữa
  Còn các dải IP khác có 2 dải vào được nhưng không vào đc apps
  Có ai có dải IP khác post lên cho mình xin nhé :D Thanks

 82. mọi người sử dụng dải IP trên nhưng nhớ đổi wa dns của google mới bt dk

 83. huyen

  thanks. mình đã vào được face rùi. thật sung sướng

 84. Tuan

  Báo untrusted là vì khi vào qua IP file host nó đã thành vào qua ip của trang web khác chứ không phải facebook nên nó báo như thế là đúng rồi.

  Vào thì vào bt, comment bt, đọc tin bt, like bt nhưng đăng ảnh hay upload bất cứ thứ gì thì không được bình thường. Up 1 file ảnh có 15kb mà mất 1 tiếng cũng không thấy gì xảy ra. Nản, ai có cách gì để khắc phục không?

  Send qua email cho mình nhé

 85. Em muốn chơi game thì sao ạ :( sao k ưu ái cho ip của app :(( híc híc

Trackbacks/Pingbacks

 1. 10 cách truy cập Facebook khi bị chặn (updated)

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Đăng ký nhận bài mới từ FacebookViet

Enter your email address: