Một clip hiếm hoi về Bác Hồ của chúng ta trả lời phỏng vấn phóng viên Pháp năm 1964, 10 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Facebook Việt xin chia sẻ với bạn đọc: