UserScript Facebook Chat Emoticons Bar thiết kế cho Firefox, Google Chrome sẽ hiển thị các biểu tượng cảm xúc ẩn, trong khung chat Facebook.

+ Với Google Chrome: Bạn truy cập vào địa chỉ http://userscripts.org/scripts/show/50826, nhấn Install > Install để cài đặt userscript Facebook Chat Emoticons Bar.


+ Với Mozilla Firefox:
Đầu tiên, bạn cần cài đặt add-on Greasemonkey tại https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/greasemonkey. Sau đó, bạn khởi động lại trình duyệt, truy cập vào http://userscripts.org/scripts/show/50826, nhấn Install > Install để cài đặt Facebook Chat Emoticons Bar.

Cài xong, khung chat trên Facebook sẽ có thêm thanh chứa các biểu tượng mặt cười. Bạn nhấp chọn biểu tượng mình thích để chèn vào nội dung chat cho sinh động. Hai nút B và U giúp bạn tô đậm và gạch dưới chữ. Bạn tô đen chữ rồi nhấn B hoặc U để định dạng chữ đó.

Lưu ý: Facebook Chat Emoticons Bar chỉ hiển thị các biểu tượng mặt cười có sẵn nhưng bị ẩn trên Facebook, chứ không bổ sung thêm mặt cười mới.

Phương Trúc (Go.vn)