Với sự kiện FPT hợp tác với Facebook tại Việt Nam, chưa biết được vào thời gian tới, việc truy cập vào Facebook có còn bị hạn chế hay không, nhưng hiện tại cộng đồng mạng tại Việt Nam vẫn chưa thể vào Facebook một cách bình thường. Trên mạng hiện tại có nhiều cách để vào Facebook như dùng VPN hoặc một Server trung gian để kết nối, tuy nhiên hạn chế lớn của nó là tốc độ duyệt rất chậm. Và cách đó cũng là một hạn chế rất lớn trên các hệ điều hành Smartphone như iOS và Android vì trên những hệ điều hành này đều có ứng dụng cho Facebook với nhiều tính năng hấp dẫn và được thông báo tốt hơn. Nên thủ thật trong bài này sẽ giúp bạn khắc phục nhiều khó khăn để có thể kết nối với bạn bè trên Facebook hiệu quả hơn.

Cách vào Facebook trên Windows, Mac OS, iOS và Android, Vi tính - Internet, Cach vao Facebook tren windows, Mac OS, iOS, Android, Facebook, cach vao Facebook, Viet Nam

Vào Facebook một cách toàn diện

Thủ thuật được nêu trong bài viết này rất dễ thực hiện, đó là chỉnh sửa file host bằng cách thêm các dãi IP khác vào. Cách này có thể áp dụng được trên hầu hết các hệ điều hành, 24h sẽ trình bày các bước để chỉnh sửa file host trên các hệ điều hành máy tính và Smartphone thông dụng hiện nay như Windows, Mac OS, iOS và Android.

Trước hết, cần phải mở file host để thêm một trong các dãi IP ở cuối bài viết. Cách mở file host như sau:

– Trên Windows: Vào đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc, lúc này bạn sẽ thấy một file host không có phần mở rộng nhưng có thể dùng NotePad để chỉnh sửa.

– Trên Mac OS: Chạy ứng dụng Terminal (vào Application/Utilities/Terminal) và chạy dòng lệnh : sudo /Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit /etc/hosts, lúc này Terminal sẽ yêu cầu bạn nhập password của account, nhập password xong nhấn Enter thì file host sẽ được mở.

 

– Trên iOS (iPhone/iPad/iPod Touch): Để có thể tìm và mở file host trên iOS bắt buộc hệ điều hành iOS của bạn đã Jailbreak. Nếu đã Jailbreak, bạn có thể dùng iFile để mở file host hoặc dùng một ứng dụng kết nối từ máy tính như iFunBox, DiskAir… Để mở file host bạn chỉ cần vào được dẫn /ect/hosts.

– Trên Android: Cũng giống như trên iOS, để mở được file host yêu cầu hệ điều hành Android của bạn phải được root. Nếu Android đã được root, bạn vào đường dẫn /System/ect và mở file host. Bạn có thể mở trực tiếp trên Android hoặc kết nối với máy tính như trên iOS.

Ở trên là cách tìm và mở file host trên các hệ điều hành phổ biến. Sau khi mở, bạn chỉ cần thêm một trong các dãi IP ở cuối bài vào cuối file host và lưu lại. Sau khi đã chỉnh sửa file host, bạn phải thay đổi DNS của kết nối mạng sang DNS của Google (8.8.8.8 hoặc 8.8.4.4).

Cách vào Facebook trên Windows, Mac OS, iOS và Android, Vi tính - Internet, Cach vao Facebook tren windows, Mac OS, iOS, Android, Facebook, cach vao Facebook, Viet Nam

Thay đổi DNS sang DNS của OpenDNS và của Google trên Mac OS

 


Lưu ý : ở bước cuối, sau khi hoàn thành nếu vẫn không vào được Facebook. Bạn đổi 2 DNS kia thành : 8.8.8.8 và 8.8.4.4 ( khuyến khích DNS sang cái này )

Và thay đổi DNS Server trên iOS

Cách vào Facebook trên Windows, Mac OS, iOS và Android, Vi tính - Internet, Cach vao Facebook tren windows, Mac OS, iOS, Android, Facebook, cach vao Facebook, Viet Nam

Sau đây là các dãi IP, bạn chỉ cần chọn một trong các dãi IP bên dưới để thêm vào là sẽ kết nối vào Facebook bình thường. Mỗi dãi IP dùng tốt với nhà mạng riêng, nếu kết quả chưa được như ý, các bạn có thể đổi sang dãi IP khác để cho chất lượng tốt hơn.

Dãy thứ nhất:

96.17.180.162 www.facebook.com

96.17.180.162 www.login.facebook.com

96.17.180.162 facebook.com

96.17.180.162 login.facebook.com

96.17.180.162 apps.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 graph.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com

96.17.180.162 vi-vn.facebook.com

96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com

96.17.180.162 developers.facebook.com

96.17.180.162 error.facebook.com

96.17.180.162 channel.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com

96.17.180.162 pixel.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com

96.17.180.162 pixel.facebook.com

Dãy thứ 2:

153.16.15.71 www.facebook.com

153.16.15.71 register.facebook.com

153.16.15.71 www.logins.facebook.com

153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 touch.facebook.com

153.16.15.71 blog.facebook.com

153.16.15.71 logins.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 error.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 pixel.facebook.com

153.16.15.71 api.facebook.com

153.16.15.71 channel.facebook.com

153.16.15.71 0.50.channel.facebook.com

153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 sphotos.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 api.facebook.com

153.16.15.71 api-read.facebook.com

Dãy thứ 3:

96.17.180.162 www.facebook.com

96.17.180.162 www.login.facebook.com

96.17.180.162 facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

153.16.15.71 touch.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 graph.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com

96.17.180.162 vi-vn.facebook.com

96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com

96.17.180.162 developers.facebook.com

96.17.180.162 error.facebook.com

96.17.180.162 channel.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com

96.17.180.162 pixel.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com

96.17.180.162 pixel.facebook.com

153.16.15.71 api.facebook.com

153.16.15.71 api-read.facebook.com

Sau khi đổi DNS Server và dãi IP trong file host, đã có thể vào Facebook một cách toàn diện như hình ảnh đầu bài minh họa vào Facebook trên máy tính, và hình sau minh họa vào Facebook bình thường trên iOS.

Cách vào Facebook trên Windows, Mac OS, iOS và Android, Vi tính - Internet, Cach vao Facebook tren windows, Mac OS, iOS, Android, Facebook, cach vao Facebook, Viet Nam

Với thủ thuật nhỏ trên, các bạn có thể vào Facebook và kết nối với bạn bè dễ dàng hơn. Hơn nữa, giờ đầy Smartphone của bạn có thể vào Facebook một cách hoàn toàn mà không gặp bất cứ hạn chế nào, có thể tận dụng những tính năng ưu việt mà các ứng dụng mang lại.

Xem thêm các cách khác để vào Facebook:

sách truy cập Facebook sử dụng file hosts

Cách vào Facebook dùng Hotspotshield

16 cách truy cập Facebook

 

(Tổng hợp từ nhiều nguồn)