Dưới đây là link Fanpage chứ không phải là link Facebook cá nhân của Sao Việt. Công chúng sẽ đến gần hơn với Sao thông qua Fanpage được quản lý bởi chủ nhân hoặc trợ lý của Sao Việt.

* Hoa Hậu

Mai Phương Thúy: http://www.facebook.com/maiphuongthuy.info
Nguyễn Thị Huyền: http://www.facebook.com/nguyenthihuyen.info

* Ca sĩ – Nhạc sĩ

Bảo Thy: http://www.facebook.com/pages/B%E1%BA%A3o-Thy/191491188125
Bằng Kiều: http://www.facebook.com/BangKieuOfficialPage
Chí Thiện: http://www.facebook.com/pages/Ho%C3%A0ng-T%E1%BB%AD-Lai-Ch%C3%AD-Thi%E1%BB%87n/164051726814
Duy Mạnh: http://www.facebook.com/pages/Duy-Manh/193492029291
Dương Khắc Linh: http://www.facebook.com/pages/Duong-Khac-Linh/91397341708
Dương Triệu Vũ: http://www.facebook.com/pages/D%C6%B0%C6%A1ng-Tri%E1%BB%87u-V%C5%A9/71811214151
Đàm Vĩnh Hưng: http://www.facebook.com/%C4%90%C3%A0m-V%C4%A9nh-H%C6%B0ng-Official/124675150879375#%21/pages/%C4%90%C3%A0m-V%C4%A9nh-H%C6%B0ng-Official/124675150879375
Đan Trường: http://www.facebook.com/pages/Ph%E1%BA%A1m-%C4%91an-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/103653599012
Đông Nhi: http://www.facebook.com/dongnhi
Đỗ Bảo: http://www.facebook.com/pages/Do-Bao/81538110773
Hà Anh Tuấn: http://www.facebook.com/haanhtuanlhp
Hoàng Thùy Linh: http://www.facebook.com/HoangThuyLinh88
Hồ Ngọc Hà: http://www.facebook.com/pages/H%E1%BB%93-Ng%E1%BB%8Dc-H%C3%A0/98149567020#%21/pages/Ho-Ngoc-Ha/107753422479
Hồ Quỳnh Hương: http://www.facebook.com/pages/Ho-Quynh-Huong/99816181626
Khổng Tú Quỳnh: http://www.facebook.com/pages/Kh%E1%BB%95ng-T%C3%BA-Qu%E1%BB%B3nh-VIP/187143451896
Lam Trường: http://www.facebook.com/tieulamtruong
Minh Hằng: http://www.facebook.com/pages/Minh-Hang/194053546124
Mỹ Tâm: http://www.facebook.com/pages/M%E1%BB%B9-T%C3%A2m/105199563828#%21/mytamentertainment
Nguyễn Văn Chung: http://www.facebook.com/pages/Nguy%E1%BB%85n-V%C4%83n-Chung/117437641633355
Ngô Kiến Huy: http://www.facebook.com/singer.dongnhi#%21/ngokienhuybap
Noo Phước Thịnh: http://www.facebook.com/phuocthinh.noo
Phương Thanh: http://www.facebook.com/casiphuongthanh
Phương Vy: http://www.facebook.com/idolphuongvy
Thanh Thảo: http://www.facebook.com/pages/Thanh-Thao/111115641929
Thùy Chi: http://www.facebook.com/thuychimusic
Thủy Tiên: http://www.facebook.com/FcThuyTien
Ưng Hoàng Phúc: http://www.facebook.com/UngHoangPhuc
V Music: http://www.facebook.com/v.musicband

* Người mẫu

Thanh Hằng: http://www.facebook.com/pages/Fc-Ph%E1%BA%A1m-Thanh-H%E1%BA%B1ng/180117826609
Trúc Diễm: http://www.facebook.com/pages/Baby-J-Truc-Diem/117772432270

* Diễn viên

Johnny Trí Nguyễn: http://www.facebook.com/pages/Johnny-Tri-Nguyen/216246710203
Ngô Thanh Vân: http://www.facebook.com/home.php#%21/pages/Ngo-Thanh-VanNTV-Virus/195631925229
Tăng Thanh Hà: http://www.facebook.com/pages/T%C4%83ng-Thanh-H%C3%A0/70951192566

* Hot girls

Thủy Top: http://www.facebook.com/thuytop89

* Khác

MC Phan Anh: http://www.facebook.com/phananhvtc#%21/mcphananh

Lưu ý: Danh sách được phân chia theo từng hạng mục: Hoa Hậu, Diễn viên, Ca sĩ, Người mẫu… Để thuận tiện cho việc tìm kiếm nhanh nhất, độc giả nên đọc 2Sao bằng Firefox và nhấn lệnh Ctrl + F để tìm facebook của người mình cần tìm.