Nhân ngày 8-3 sắp tới, Facebook Việt xin tiết lộ mẫu hình người đàn ông lý tưởng nhất dành cho các chị em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Source: http://www.petalia.org/Funpage/idealman.htm