Facebook Việt Nam

Hướng dẫn đầy đủ nhất về sử dụng Facebook

Một số bạn có chia sẻ với Facebook Việt là các bạn đã thử làm theo  Cách vào Facebook sử dụng file hosts nhưng không thể tìm thấy file hosts trong thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc (bạn có thể bị mất file hosts, file host bị lỗi, hay cần download file hosts) Bạn hãy tạo một file […]

Continue reading about Tạo file hosts trong Windows (nếu máy của bạn không có file hosts)

 

Đăng ký nhận bài mới từ FacebookViet

Enter your email address: