Facebook Việt Nam

Hướng dẫn đầy đủ nhất về sử dụng Facebook

Với chức năng chat Facebook vừa được bổ sung, người dùng Yahoo! Mail có thể “tám” với cả bạn bè cùng mạng và bạn bè trên Facebook. Khi đăng nhập vào Yahoo! Mail phiên bản mới, người dùng dễ dàng nhận ra chức năng Facebook Friends mới vừa bổ sung tại cột bên trái giao […]

Continue reading about Yahoo! Mail hỗ trợ chat liên thông với Facebook

 

UserScript Facebook Chat Emoticons Bar thiết kế cho Firefox, Google Chrome sẽ hiển thị các biểu tượng cảm xúc ẩn, trong khung chat Facebook. + Với Google Chrome: Bạn truy cập vào địa chỉ http://userscripts.org/scripts/show/50826, nhấn Install > Install để cài đặt userscript Facebook Chat Emoticons Bar. + Với Mozilla Firefox: Đầu tiên, bạn cần […]

Continue reading about Chat Facebook với đầy đủ biểu tượng cảm xúc

 

Đăng ký nhận bài mới từ FacebookViet

Enter your email address: