Facebook hết bị chặn?

Một số người bạn của FacebookViet đã vào được Facebook bình thường không sử dụng sự trợ giúp nào, phải chăng các nhà cung cấp dịch vụ Internet đã bỏ chặn Facebook? Nếu đây là sự thật thì đây sẽ là tin tuyệt vời cho chúng ta, để chúng ta [...]